• สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ||| เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทุกด้านระหว่างทางไทย - รัสเซีย
   
  หน้าหลัก  
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  
สมาชิก  
ปฏิทินกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  
เกร็ดความรู้  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
ถาม-ตอบ  
ติดต่อเรา  
 
 
 
  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.)
เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทรศัพท์ 0-2345-1118
โทรสาร 0-2345-1281-3
อีเมล์ : trbc@thairussian.org
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในรัสเซีย
http://www.thaibizrussia.com/ru/eurasian/
โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.russianstudies-tu.com/
ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.crs.chula.ac.th/
กรมศุลกากร
http://www.customs.go.th
กรมการค้าต่างประเทศ
http://www.dft.moc.go.th
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมรัสเซีย
http://tpprf.ru/en/
สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
http://www.thailand.mid.ru
หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
http://www.thaiechamber.com
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
http://www.exim.go.th
หอการค้าไทย - รัสเซีย
http://www.trcc.or.th
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.fti.or.th
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
http://www.boi.go.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://www.tourismthailand.org
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.ieat.go.th
กรมส่งเสริมการส่งออก
http://www.depthai.go.th
กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th
กระทรวงพาณิชย์
http://www.moc.go.th