หน้าแรก  
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  
สมาชิก  
ปฏิทินกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  
เกร็ดความรู้  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
ถาม-ตอบ  
ติดต่อเรา  
 
 
 
  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โซนซี ชั้น 4 เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2345-1118
โทรสาร 0-2345-1281-3
อีเมล์ : trbc@thairussian.org
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อ “เดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างไร เมื่อไทยก้าวสู่การทำFTA ไทย – สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย”

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อ “เดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างไร เมื่อไทยก้าวสู่การทำ “เดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างไร เมื่อไทยก้าวสู่การทำ FTA ไทย – สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย” ซึ่งจัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยในการสัมมนาได้มีการชี้แจงผลการศึกษาเบื้องต้นในเรื่องความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย กับสหภาพศุลกากร (รัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน)

ส่วนความคิดเห็นของคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ในฐานะประธานสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย นั้น สามารถแบ่งได้ดังนี้

  • สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กิซสถาน สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งก็คือประชาคมเศรษฐกิจยูเรเซีย หมายถึงการจัดตั้งตลาดร่วม (Common market) อันหมายถึงการเปิดเสรีทางสินค้า เงินทุน บริการ และคน ในกรณีของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียมีการพัฒนาไกลไปสู่การเป็นมากกว่าเขตการค้าเสรี นั่นคือ การจัดตั้งสหภาพศุลกากร (Customs Union) ซึ่งหมายความว่าประเทศสมาชิกจะเก็บภาษีนำเข้าในระดับเดียวกันจากสินค้าประเทศที่ 3 ประเด็นที่สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย มีความน่าสนใจนั้น เนื่องมาจากประชากรของทั้ง 5 ประเทศที่รวมกันถึง 188 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ความน่าสนใจของ EAEU อาจจะไม่ใช่ในแง่ของตัวเลข GDP รวมที่สูงนัก แต่เป็นในแง่ของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่มีความต้องการสินค้าที่สอดคล้องและเอื้อต่อกัน
  • ไทยอาจจะได้ประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้นต่อยอดจากสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ไปยังประเทศต่างๆ ที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียต เนื่องจากว่าถึงแม้ว่าประเทศเหล่านี้จะแยกตัวออกจากรัสเซียไปนานแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 อย่างไรก็ตาม ระบบมาตรฐานต่างๆ และพฤติกรรมผู้บริโภคยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่มาก สามารถขยายเข้าประเทศเหล่านี้ได้ง่ายกว่าเข้าตลาดอื่น เช่น EU
  • ทุกวันนี้ไทยโดนมาตรการกีดกันสินค้า แบบ Non-tariff barrier จากตลาดทางยุโรป และอเมริกา อันเนื่องมาจากเหตุผลทางการเมืองภายใน การใช้แรงงาน และอื่นๆ ที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศตะวันตก ยกมาอ้างเพื่อกีดกันสินค้าของไทย แต่ในทางกลับกับ ประเทศในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ไม่ได้สนใจ หรือหยิบยกเอาประเด้นนี้มาเป็นเงื่อนไขทางการค้า ตราบใดที่สินค้าไทยยังมีมาตรฐาน ทำให้เราสามารถที่จะส่งออกสินค้าที่เราถูกกีดกันจากตะวันตก มายังตลาดนี้แทนได้
  • จากการเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยควรจะมีการจัดทำ FTA ระหว่างไทย – สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย  
ที่มา : สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
เว็บไซต์ : www.thairussian.org
ปรับปรุงโดย : Admin TRBC -
ปรับปรุงเมื่อ : 14 ตุลาคม 2559
   
  ก่อนหน้า