• สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ||| เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทุกด้านระหว่างทางไทย - รัสเซีย
   
  หน้าหลัก  
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  
สมาชิก  
ปฏิทินกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  
เกร็ดความรู้  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
ถาม-ตอบ  
ติดต่อเรา  
 
 
 
  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.)
เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทรศัพท์ 0-2345-1118
โทรสาร 0-2345-1281-3
อีเมล์ : trbc@thairussian.org
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ทางการค้าไทย - รัสเซีย [8 พฤษภาคม 2555]
ข้อมูลทั่วไปและมูลค่าทางเศรษฐกิจของรัสเซียในปัจจุบัน [8 พฤษภาคม 2555]
ข้อมูลการค้าไทยรัสเซียปี 2550 แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมตามรายงาน(GTAP) [26 พฤษภาคม 2552]
  Page :  1 |