• สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ||| เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทุกด้านระหว่างทางไทย - รัสเซีย
   
  หน้าหลัก  
สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย  
สมาชิก  
ปฏิทินกิจกรรม  
ภาพกิจกรรม  
ข้อมูลวิชาการและงานวิจัย  
ข่าวสารความเคลื่อนไหว  
เกร็ดความรู้  
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
ถาม-ตอบ  
ติดต่อเรา  
 
 
 
  เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.)
เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
โทรศัพท์ 0-2345-1118
โทรสาร 0-2345-1281-3
อีเมล์ : trbc@thairussian.org
 
 
 
 

       กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ประกอบด้วยรัฐเอกราชส่วนใหญ่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียต กลุ่มประเทศ CIS เริ่มจากสมาชิกเพียง 3 ประเทศ คือ Russia, Belarus และ Ukraine ซึ่งลงนามในข้อตกลงจัดตั้ง CIS ในวันที่ 8 ธันวาคม 1991 ต่อมาในวันที่ 21 ธันวาคม 1991 ผู้นำรัฐเอกราช 11 รัฐจากทั้งหมด 15 รัฐที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเดิมได้แก่ Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine และ Uzbekistan ได้ลงนามในสัตยาบันรับรองความตกลงจัดตั้ง CIS ซึ่งให้การรับรองเอกราชและอำนาจอธิปไตยของประเทศสมาชิก ต่อมาในปี 1993 Georgia ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CIS ประเทศที่ 12 อย่างไรก็ตาม Turkmenistan ซึ่งเคยเป็นสมาชิกได้ถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกถาวรในเดือนสิงหาคม 2005 และเข้าเป็นสมาชิกสมทบแทน ทำให้ปัจจุบัน CIS มีสมาชิกถาวร 11 ประเภท

       สำนักงานเลขาธิการของกลุ่มประเทศ CIS ตั้งอยู่ที่กรุง Minsk ประเทศ Belarus มี Executive Secretary ซึ่งมาจากการหมุนเวียนจากประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีนาย Vladimir Rushailo อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของรัสเซียดำรงตำแหน่ง Executive Secretary ความร่วมมือของกลุ่ม CIS ครอบคลุมด้านการค้า การเงิน กฎหมายและความมั่นคง ทั้งนี้ ความร่วมมือที่สำคัญที่สุดคือการจัดตั้งเขตการค้าเสรีซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2005 สำหรับกลไกความร่วมมือที่สำคัญของกรอบ CIS คือเวทีการประชุมในระดับต่างๆ ได้แก่ Council of the Heads of States, council of the Heads of Governments, Council of Foreign Ministers, council of Defense Ministers, council of Border troops commanders, และ Inter Parliamentary Assembly (IPA)

อาร์เมเนีย (Armenia) อาร์เซอร์ไบจาน (Azerbaijan)
จอร์เจีย (Georgia) เบลารุส (Belarus)
คาซัคสถาน (Kazakhstan) คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan)
มอลโดวา (Moldova) รัสเซีย (Russia)
ทาจิกิสถาน (Tajikistan) เติร์กเมนิสถาน (Turkmenistan)
ยูเครน (Ukraine) อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)

 

 
ขึ้นด้านบน